HomeBlock 1

Block 1

Moje pozorište, u koprodukciji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Dječijom kućom, otvorilo je svoja vrata adaptacijom "Birdmana". Od posebne je vrijednosti što "Moja predstava" ima na umu spomenuti problem publike, budući

Tabija ima sve naznake bitnog pomaka u BiH filmu, koji

Gotovo bismo si mogli predočiti diljem svijeta razuđenu scenu umjetničkih

Moje pozorište, u koprodukciji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Dječijom kućom, otvorilo je svoja vrata adaptacijom "Birdmana". Od posebne je vrijednosti što "Moja predstava" ima na umu spomenuti problem publike, budući

Tabija ima sve naznake bitnog pomaka u BiH filmu, koji

Gotovo bismo si mogli predočiti diljem svijeta razuđenu scenu umjetničkih

Moje pozorište, u koprodukciji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Dječijom kućom, otvorilo je svoja vrata adaptacijom "Birdmana". Od posebne je vrijednosti što "Moja predstava" ima na umu spomenuti problem publike, budući

Tabija ima sve naznake bitnog pomaka u BiH filmu, koji

Gotovo bismo si mogli predočiti diljem svijeta razuđenu scenu umjetničkih

No posts were found.

Moje pozorište, u koprodukciji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Dječijom kućom, otvorilo je svoja vrata adaptacijom "Birdmana". Od posebne je vrijednosti što "Moja predstava" ima na umu spomenuti problem publike, budući

Tabija ima sve naznake bitnog pomaka u BiH filmu, koji

Gotovo bismo si mogli predočiti diljem svijeta razuđenu scenu umjetničkih

Povećanje broja zaraženih koronavirusom u BiH uzrokovalo je odgađanje premijera i repriza predstava.

Moje pozorište, u koprodukciji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Dječijom kućom, otvorilo je svoja vrata adaptacijom "Birdmana". Od posebne je vrijednosti što "Moja predstava" ima na umu spomenuti problem publike, budući

Tabija ima sve naznake bitnog pomaka u BiH filmu, koji

Gotovo bismo si mogli predočiti diljem svijeta razuđenu scenu umjetničkih