HomeDark Header

Dark Header

 • MOJA PREDSTAVA – O čemu govorimo kada govorimo o pozorištu?

 • Magijski potencijal mesije novog duha vremena – DINA

 • Sarajevska bajka strave – Tabija

 • Krv, čađ i stid – Car Edip

 • Hamlet: u potrazi za Horacijom

 • Sarah Kane – Diskurs lične i kolektivne traume u poetici Sare Kejn (Sarah Kane)

 • Kako je ruski pozorišni guru Konstantin Stanislavski promijenio svijet glume

 • Najokrutnija ljepota Vesne Ljubić

 • Festival bh. drame u Zenici odgođen za septembar

 • Polomljeni soliter i rasuti životi – Schindlerov lift

 • INTERVIEW: Jessica Bruder, autorica “Nomadland-a”

 • Ženski likovi u poslijeratnom bh. filmu

Health & Fitness

Moje pozorište, u koprodukciji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Dječijom

Čini se kao da su se sve zvijezde poslagale da Vilnev stvara u tačno pravo

Tabija ima sve naznake bitnog pomaka u BiH filmu, koji već neko vrijeme stagnira, poput

Gotovo bismo si mogli predočiti diljem svijeta razuđenu scenu umjetničkih artikulacija nesretne sadašnjice, a jednoj

Svevremenost i trajanje Šekspirovih likova, kao i motiva tekstova, dokazuje pozorišni reditelj, pisac i novinar

Poetika Sare Kejn, iako neopširna, prošla je kroz mnoštvo eksperimenata da bi postigla svoju krajnju

Ideje Konstantina Stanislavkog promijenile su lice teatra, jednako koliko je teorija relativiteta Alberta Ajnštajna promijenila

Filmove Vesne Ljubić kritika najčešće opisuje frazama kao što su poetične meditacije o životu i

a
Entertainment & Tips

No posts were found.