HomeLayout 7

Layout 7

Two Columns

Moje pozorište, u koprodukciji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Dječijom kućom, otvorilo je svoja vrata

Čini se kao da su se sve zvijezde poslagale da Vilnev stvara u tačno pravo vrijeme. Francine Maisler i Jina

Three Columns

Moje pozorište, u koprodukciji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Dječijom kućom, otvorilo je svoja vrata

Čini se kao da su se sve zvijezde poslagale da Vilnev stvara u tačno pravo vrijeme. Francine Maisler i Jina

Tabija ima sve naznake bitnog pomaka u BiH filmu, koji već neko vrijeme stagnira, poput svojih balkanskih susjeda (čast izuzecima),

Four Columns

Moje pozorište, u koprodukciji sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Dječijom kućom, otvorilo je svoja vrata

Čini se kao da su se sve zvijezde poslagale da Vilnev stvara u tačno pravo vrijeme. Francine Maisler i Jina

Tabija ima sve naznake bitnog pomaka u BiH filmu, koji već neko vrijeme stagnira, poput svojih balkanskih susjeda (čast izuzecima),

Gotovo bismo si mogli predočiti diljem svijeta razuđenu scenu umjetničkih artikulacija nesretne sadašnjice, a jednoj od njih prisustvovala je publika